Ügyfélszolgálat

SZOLGÁLTATÁS | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT | KAPCSOLAT

(2010. június 1-től, a Cothec Kft. által 2010. júliusában, a júniusi időszakra kibocsátott számláktól kezdődően.
A korábbi időszakra vonatkozó számlákkal kapcsolatban a korábbi szolgáltató, a Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. illetékes)

Díjak
Sárbogárd aktuális távhőárak (pdf)

Tájékoztatás:
Távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatásokra vonatkozó tájékoztatás
Távhőszolgáltató beszámolója a 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista alatt érhető el.

ÜZLETSZABÁLYZAT - pdf
A teljes üzletszabályzat megtekinthető az ügyfélszolgálaton, ill. internetes elérhetőségünkön.

Helyi rendeletek:
48_2009. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet (pdf)

Nyilatkozat túlfizetés pénzügyi rendezéséről (201407) - tájékoztató és nyilatkozat (letölthető doc változat)

II. Közzétételi kötelezettség

Tszt. 57/C. § (1)

  megnevezés adat
a.

Távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pharmacie/ hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások

Hőszolgáltatási szerződés _Cothec_Pekons.(pdf)
b. Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodás Nincs ilyen megállapodás
c. Távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodás Szolgáltatási Szerződés_Sb. Város_Cothec (pdf)

Tszt. 57/C. § (4)

  megnevezés adat
a.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat 2016.pdf
b. felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk Panaszkezelési szabályzat (pdf)
c. Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége Fogyasztóvédelmi tájékoztató Sárbogárd 2017 (pdf)
d. a számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatait

 

e. külön jogszabályban meghatározott információk
f. távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai Elérhető támogatások, pályázatok tájékoztató Sárbogárd (pdf)

Tszt. 3. melléklet 26.3. pontjában foglalt további adatok:

  megnevezés adat
a.

Távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információk

Cégkivonat
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
b. A működési területen az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége

Vhr. 4. sz. melléklet
· 2016. évi adatok: Gazd. és Műsz. Inf. adatok közzététele_2016 év_Sbog (pdf)
· 2015. évi adatok: Gazd. és Műsz. Inf. adatok közzététele_2015 év_Sbog (pdf)
· 2014. évi adatok: Gazd. és Műsz. Inf. adatok közzététele_2014 év_Sbog (pdf)
· 2013. évi adatok: Gazd. és Műsz. Inf. adatok közzététele_2013 év_Sbog (pdf)
· 2012. évi adatok: Gazd. és Műsz. Inf. adatok közzététele_2012 év_Sbog (pdf)

Közzététel
Hőközponti adatok lekérdezése >> 157/2005. számú kormányrendelet 17/I. § (2) pontja szerint biztosított hőközpontonkénti egyedi lekérdezés

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (pdf)
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat (pdf)
Vonatkozó Jogszabályok (word)