Sátoraljaújhely Távhő

 SZOLGÁLTATÁS | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT | KAPCSOLAT

A  sátoraljaújhelyi  távhőszolgáltatást Sátoraljaújhely  Város  Önkormányzata,  a  Cothec Energetikai Üzemeltető  Kft,  valamint  az  Újhelyi  Gazdálkodási  Kft.  között  létrejött  Sátoraljaújhely távhőszolgáltatási rendszerének korszerűsítésére és üzemeltetésére 2009. március hó 20-án kötött koncessziós üzemeltetési szerződés alapján végezzük.

A sátoraljaújhelyi távhőtermelési és szolgáltatási tevékenység a távhőszolgáltatásról  szóló 2005.  évi  XVIII.  törvény  hatálya  alá  tartozik.  A  szolgáltatás  biztosításához távhőtermelési/távhőszolgáltatási engedély szükséges, amellyel a Cothec Kft. rendelkezik.

SZOLGÁLTATÁSI JELLEMZŐK

A  Cothec  Energetikai  Üzemeltető  Kft.  Sátoraljaújhely  Város  Távhőszolgáltatója  négy fűtőműben termel hőt,  ahol a fogyasztók épületeinek fűtési célú hőenergia ellátása jelenleg egyedi földgáztüzelésű kazánokkal történik. A Korányi lakótelep hőellátásához szükséges hő úgynevezett „átvett hő” felhasználásával történik, ahol a hőtermelést a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház rendelőintézeti kazánháza biztosítja. A távhővel fűtött épületek összes légtere jelenleg 269 633 légköbméter. A hő elosztása föld alatt futó, jellemzően vasbeton közműcsatornában vezetett, szigetelt vezetékeken történik.

A teljes távhőszolgáltatási rendszerben jelenleg 1 135 fogyasztóval rendelkezünk, jellemzően a lakosság köréből.

Az egyes társasházak illetve intézményi fogyasztók részére a fűtési hőszolgáltatást és a  felhasználás szerinti mérést a fogyasztói hőközpontokban, illetve fogyasztói hőfogadókban biztosítjuk, összesen 75 helyszínen. Ezzel a társasházankénti (lépcsőházankénti) mérés és elszámolás kritériumát is telesítjük.

Ezen hőfogadók egyben a szolgáltatási határt is jelentik, az innen kiinduló belső hálózatok már a társasházak, intézmények tulajdonát képezik.

A Cothec Kft. a sátoraljaújhelyi távhőszolgáltatást a koncessziós szerződésben meghatározott keretek között, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével végzi.

Elhivatottak vagyunk a korszerű, a lehető legkisebb környezetterhelést jelentő és ügyfélközpontú távhőszolgáltatás megvalósításában.

A jelentősen megváltozott gazdasági-, jogi környezetben is a lakosság számára kedvező árszintet biztosítva, a folyamatos fejlesztésre és a szolgáltatás magas színvonalú teljesítésére törekszünk.

Sátoraljaújhely referencialevél (pdf)

2019.05.09-én a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által szervezett XIX. Távhőszolgáltatási konferencián és szakmai kiállításon, ünnepi keretek között három Távhő Ökocímke táblát (Sátoraljaújhely, Sárbogárd, Nagyatád) vehettünk át Tapolcán. A pályázat útján elnyert Távhő Ökocímkén szereplő adatok könnyen áttekinthetőek, s hűen tükrözik a távfűtések színvonalát. A primerenergia-hatékonyságról, a zöldenergia-felhasználásról és a szén-dioxid-kibocsátás mértékéről nyújtanak tájékoztatást. 
Folyamatosan arra törekszünk, hogy távhőszolgáltatásunk minőségét ügyfeleink megelégedésére fejlesszük.

Sátoraljaújhely Távhő Ökocímke 2019