Kapcsolat

SZOLGÁLTATÁS | ÜGYFÉLSZOLGÁLAT | KAPCSOLAT

Postacím: 9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2.

Vezetékes telefon, telefonos időpontfoglalás: 06/94/563-006

Mobiltelefon, műszaki ügyelet: 06/30/22-70-131

E-mail: info@koszegitavho.hu

Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati irodánk címe:

9730 Kőszeg, Deák Ferenc utca 2.

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő: 0700 órától     11oo óráig
Kedd: 0700 órától     14oo óráig
Szerda: 0700 órától     19oo óráig
Csütörtök: nincs ügyfélszolgálat
Péntek:nincs ügyfélszolgálat

Elektronikus időpontfoglalás:   info@koszegitavho.hu

Panaszkezelés

Amennyiben szolgáltatásunkkal vagy számlázásunkkal kapcsolatosan kérdése merülne fel, kollégáink Ügyfélszolgálati Irodánkban (9730 Kőszeg, Deák F. u. 2.) készséggel állnak rendelkezésére.

 A felhasználók, díjfizetők, továbbá a távhőszolgáltatással érintett más személyek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, a távhőszolgáltatóhoz fordulhatnak.
A panaszokat különböző módon juttathatják el az ügyfelek a távhőszolgáltatóhoz:

  •  személyesen (szóban és írásban), telefonon (ügyfélszolgálati iroda), telefaxon,
  •  postai úton valamint
  •  a távhőszolgáltató honlapján feltüntetett e-mail címre elektronikus úton eljuttatott levélben.

 A beérkezett panaszt a távhőszolgáltató nyilvántartásba veszi és haladéktalanul, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 15 napon belül köteles kivizsgálni, továbbá  érdemi válaszát megküldeni. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a távhőszolgáltató a felhasználót, díjfizetőt írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatja.
 A távhőszolgáltatóhoz beérkezett panaszok kezelésére a Fgytv. rendelkezései az irányadók.
Amennyiben a felhasználó, díjfizető a panaszára adott távhőszolgáltatói válasszal nem ért egyet, úgy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogorvoslattal élhet.

A felhasználó jogosult a panaszával a Vas Megyei Területi Gazdasági Kamarák Mellett Működő Békéltető Testülethez (9700 Szombathely Honvéd tér 2. Telefonszám: +36 (94) / 506-640, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8. Telefonszám: +36 (94) / 505-220) fordulhat.

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (Szombathely, Honvéd tér 2.; Telefonszám: +36 (94) / 312-356 Fax: +36 (94) / 316-936, www.bekeltetes.hu) vagy a
- Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (Székhely: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 8., Postacím: 9701 Szombathely PF. 29., Telefonszám: +36 (94) / 505-220, www.nfh.hu) is fordulni.