Irányítási rendszerek

A Cothec Kft. vezetősége, működésének kezdete óta - felelősségét átérezve – elkötelezett híve a minőségbiztosítás ügyének, ezért 2003-ban elhatározta, hogy bevezeti és működteti az ISO 9001 minőségirányítási rendszert.

Ennek alapján szolgáltatásainkat, illetve folyamatainkat rendszerként értelmezve meghatároztuk a  folyamatoknak azon – ún. „gyenge pontjait” – amelyek különös befolyással bírnak a végtermék, azaz a szolgáltatás minőségére.

Kiemelten kezeljük:

 • Munkatársaink szakmai képzettségét és gyakorlatát. Nagy gondot fordítunk rendszeres továbbképzésükre.
 • Beszállítóink, alvállalkozóink szakmai színvonalát és megbízhatóságát.
 • Csak szigorú kritériumrendszer alapján minősített alvállalkozókkal dolgozunk.
 • Berendezéseink (kazánok, hőcserélők, szerelvények..stb.) a legutolsó, azaz a legkorszerűbb műszaki és környezetvédelmi színvonalat képviselik, amelyeket világcégek állítottak elő és certifikátokkal tanúsítják a minőséget.
 • Rendszeresen vizsgáljuk vevőink megelégedettségét és észrevételeiket, véleményüket figyelembe véve folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink színvonalát.

Az egyre növekvő megrendelői igények a COTHEC Kft. vezetésének figyelmét ráirányította arra, hogy időről-időre több termék, anyag, energiahordozó kerül felhasználásra, amely a használatot követően hulladékká, vagy káros anyaggá válik, válhat.

Elkötelezett törekvésünk ezért minden projektnél, hogy korszerű technológia alkalmazásával a környezetterhelést csökkentjük.

Ezt felismerve határoztuk el 2006-ban, hogy bevezetjük és működtetjük az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerint kidolgozott integrált minőség,- és környezetirányítási rendszert. E rendszer bevezetésével, működtetésével és fejlesztésével folyamatosan tovább javítjuk a működésünk eredményességét, ezáltal a magasabb minőségű szolgáltatást nyújtva fokozzuk a bizalmat termékeink iránt.

Mit nyújt a környezetirányítási rendszer?

 • strukturált és módszeres megközelítést
 • környezetvédelmi szempontú vezetési stílust
 • összhangot a jogi szabályozással
 • a környezeti teljesítmény javulását
 • Folyamat, amelyben az általános, hosszú távú célkitűzések konkretizálásával a középtávú célokon és konkrét feladatokon keresztül eljutunk a környezetközpontú irányítási programig és elérjük, hogy ez a program biztosítsa a hosszú távú környezeti célkitűzéseket azáltal, hogy világos, mérhető középtávú célokat és előirányzatokat tartalmaz.

A környezetközpontú irányítási program alapja:

 • a környezeti politika
 • a kijelölt prioritások
 • az operatív működés környezeti tényezői, hatásai

A Cothec Kft. 2015. évben a Magyar Energetikai és Közmű - Szabályozási hivataltól jogosultságot szerzett energetikai auditálási tevékenységre, valamint az egyik fő tevékenysége a teljes körű energetikai szolgáltatás nyújtása. Ezen indíttatás alapján elhatároztuk 2016-ban az ISO 9001:14001:50001 integrált minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését.

Mit nyújt az energiairányítási rendszer?

 • Klasszikus irányítási rendszer szabvány
 • Szektorsemleges
 • A szabvány egy keretet ad, amelyen belül egyedi kötelezettségvállalás szükséges 
 • Az ISO 50001 szerinti ENIR alkalmazása független a meglévő irányítási rendszerektől, illetve beilleszthetőek a meglévő rendszerekbe (különösen MIR-be és KIR-be)

Az energiagazdálkodás magában foglalja az összes olyan intézkedést, amelyet megterveztek és végrehajtottak annak érdekében, hogy a kívánt teljesítményt minimális energiafelhasználással érjék el.

Energiagazdálkodás és energiairányítási rendszerek

Az energiagazdálkodás hatással van:

 • a szervezeti és technikai eljárásokra és gyakorlatokra 
 • az energiafogyasztásra, valamint a nyersanyag és segédanyag felhasználásra
 • a tervszerű energiaáramlásra
 • az energiahatékonyság javítását szolgáló beruházásokra

Az ENIR magában foglalja az energiapolitikát, a tervezést, bevezetést és fenntartást, a felügyeletet és mérést, az ellenőrzést és javítást, a belső auditot, és a tervszerű vezetőségi felülvizsgálatot. 

MSZ EN ISO 14001