Energetikai szakreferens szolgáltatás

Az 2016. december 21-én hatályba lépett  393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet értelmében a gazdálkodó szervezetek energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek egy meghatározott energiafogyasztás felett.
A Cothec minősített energetikai auditor vállalatként vállalja az energetikai szakreferens szolgáltatás ellátását is.

Ismerje meg tájékoztatónkat, ajánlatunkat!

 

Tisztelt Partnerünk,
 
A magyar energetikai piac felelős szolgáltatójaként az alábbi információkkal szeretnénk munkájukat segíteni.
 
2016. december 21-én hatályba lépett a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet, mely módosítja az energiahatékonyságról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletet, melynek értelmében a gazdálkodó szervezetek Energetikai szakreferens igénybevételére kötelezettek a következők szerint:
 
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát vagy
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.
Az Energetikai szakreferens feladatkörét a rendelet részletesen szabályozza, feladatai többek között a következő területekre terjednek ki: szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, kimutatásokat havi- illetve éves jelentéseket készít az energia fogyasztásokról, megvalósított fejlesztések hatásairól, energia beszerzéssel, energiabiztonsággal kapcsolatos teendőket lát el.
 
A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. az elmúlt évben az EASZ-01-3/2015 névjegyzéki számon minősített energetikai auditor vállalatként számos nagyvállalat részére készített energetikai auditot, ezzel segítve a nagyvállalatokat a költséghatékony energia felhasználási lehetőségek megtalálásában.
 
Természetesen vállaljuk az energetikai szakreferens szolgáltatás ellátását is.
 
A mellékelt tájékoztató anyag részletesen tartalmazza a rendelet előírásait.
 
Amennyiben Önök érintettek ill. kötelezettek a fenti témában, várjuk szíves visszajelzésüket és felkeressük Önöket ajánlatunkkal.

Ajánlatunk letöltése pdf változatban
A rendelet előírásait tartalmazó tájékoztató letöltése pdf változatban