Önkormányzatok és közintézmények

Koroncó - Önkormányzat

Koroncó IskolaA Győr melletti Koroncó önkormányzata komoly gonddal találta magát szembe, amikor intézményeiben – községháza, kultúrház, iskola, könyvtár, óvoda  - a korszerűtlen szenes kazánokat korszerű, földgázüzemű fűtőrendszerekkel kívánta felcserélni. Számba vették a különféle pályázati és hitelfelvételi lehetőségeket, és nem látszott a megoldás.

A Cothec Kft. vezetői elemezték a kazános fűtés hatásfokát, hőtechnikai szempontból felmérték az épületek állapotát, és az elemzésből kiindulva megtervezték, és megépítették a korszerű rendszert.

A Cothec Kft. ajánlata nélkül még évekig füstöltek volna a kazánok kéményei, s a szénbeszerzés, a karbantartás gondjaitól sem szabadult volna meg az Önkormányzat.

Bácsborsod - Őszi Napfény Szociális Otthon

BácsborsodAz Intézmény folyamatosan üzemelő, bentlakásos szociális otthon. Összesen 8 épületben foglal helyet (kúria, szociális létesítmény, otthon, műhelyek, irodaépületek, nővéröltöző). A közel 200 bentlakó számára a fűtést és a melegvízellátást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat nehéz körülmények közepette tudta csak biztosítani. Az elöregedett berendezések gyakori meghibásodása, a magas energia- és javítási költségek nehezítették az Intézmény működőképességét. A kazánházi korszerűsítést követően magas technikai színvonalú, szabályozott  fűtési rendszer valósult meg az épületekben.
 
Napkollektoros rendszert építettük be, részben állami támogatásból, a KÖVICE pályázat keretében 115 m2 területen. Az Önkormányzatnak utófinanszírozási gondjai támadtak, amit a Cothec Kft-vel kötött koncessziós és szolgáltatási szerződéssel tudtak megoldani.
 
A helyiségek belső hőmérséklete és a használati melegvízellátás az előírásoknak megfelelően, folyamatosan biztosított, ami kedvező energia megtakarítással párosul. 

Veszprém - Középiskolai Kollégium

Középiskolai KollégiumA veszprémi Középiskolai Kollégium 3 épülettömbjét korábban 3 db gőzkazánnal fűtötték. A berendezések rossz műszaki állapota mellett a gőzös üzem és a kézi szabályozás miatt az intézmény jelentős túlfűtéssel és magas energiaköltséggel üzemelt.

Az átalakítás után a három épület számára két új melegvizes kazánház létesült.
 
Mára az új kazánház a korszerű épületfelügyeleti rendszernek köszönhetően időszakosan felügyeltté vált, és megszűntek a mindennapi üzemzavarok, és az energia-felhasználás is kedvezően alakul.

Budapest - Keleti pályaudvar

Budapest - Keleti pályaudvarA különleges technológiai megoldásokat igénylő legnagyobb beruházást a Keleti pályaudvaron végezte a Cothec.  Nemcsak gazdasági, de környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházás a Keleti pályaudvaré.
 
A Cothec Kft. a fűtőberendezések felújítását közbeszerzési eljárás keretében nyerte el, az elavult, gazdaságtalan gőzös fűtési rendszer átépítését 2006. július közepén kezdte el. Az egész kivitelezésre mindössze 4 hónap határidő volt úgy, hogy a vasúti forgalmat lényegesen ne akadályozzák a munkálatok során. Magyarország legnagyobb pályaudvarának gőzös fűtését a legmodernebb technológiával újították fel, gázkazánokat és fűtőközpontokat szereltek be, meleg vizes fűtési rendszert alakítottak ki. Technikailag a legnagyobb kihívást jelentette, hogy részben a sínek alatt kellett a vezetékeket folyamatos vasúti forgalom alatt felújítani. A Cothec Kft. hatékonyan, gyorsan, rugalmasan szervezte a munkát.
 
Az éves 2 millió utast számláló épület energiaellátásának korszerűsítése eredményeként 85 százalékkal kevesebb primer energiára van szükség.

Budapest - Mafilm Kft.

Budapest - Mafilm Kft.A Cothec Kft. 2003-ban kötött hőszolgáltatási szerződést az akkori MAFILM Rt.-vel. A szerződés keretében abban az évben Társaságunk vállalta a Mafilm Rt. elavult gáztüzeléses, gázfűtési rendszerének rekonstrukcióját. Korábban 1 db központi gőzös kazánház látta el gázvezetéken keresztül az egész telephely fűtését és használati melegvíz-ellátását.
 
A fűtéskorszerűsítést követően a gőzös rendszert felváltotta a melegvizes hőellátás, valamint a korábbi centralizált kazánház helyett decentralizált, kisebb kazánházakat alakítottunk ki. A kazánházakba korszerű kondenzációs, alacsony-hőmérsékletű fali kazánokat telepítettünk, melyeket időjáráskövető szabályozó elektronikával, körönkénti keverőszelepekkel, hőmérsékletérzékelők beépítésével alakítottuk ki. A kazánokat épületfelügyeleti rendszerrel láttuk el megbízóink teljes megelégedésére.

Baracska - Büntetésvégrehajtási Intézet

Baracska - Büntetésvégrehajtási IntézetA projektet 2008-ban közbeszerzési eljáráson nyerte el a Cothec Kft. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási  Intézet körlet épületei számára meleg vizes hőellátó rendszert építettünk ki a jelenlegi központi gőzös kazánházról működtetett rendszer helyett. A meglévő gőzös fűtési rendszereket elbontottuk a kazánház kivételével. A hőenergia megtermelésének hatékonyabbá tétele érdekében kondenzációs üzemű álló és fali kazánokat telepítettünk. A használati melegvíz-tárolókat építettünk be. A fűtési rendszerek szabályozhatóságának javítására épületfelügyeleti rendszert telepítettünk.